Cloud Poslovni Programi

Višegodišnja saradnja Privrednog savetnika (PS.IT) i inženjera kompanije YUnet na razvoju i plasmanu poslovnih softverskih rešenja, rezultirala je formiranjem jedinstvenog servisa na našem tržištu Cloud Poslovni Programi - CPP.


Pristupajte potpuno bezbedno vašim podacima sa bilo koje lokacije

Cloud softverska rešenja su tako dizajnirana da odgovaraju svim potrebama klijenata za jednostavnim i efikasnim vođenjem svoga poslovanja sa posebnim osvrtom na bezbednost.  Upravo dodatnom uslugom, korišćenjem poslovnih softvera instaliranih na YUnet Cloud platformu Virtualnih Privatnih servera (VPS), korisniku je omogućeno da, u komforu svoje privatne mreže, nesmetano i po svim sigurnosnim standardima manipuliše svojim poslovnim podacima i informacijama. Jedinstvena funkcionalnost ovakvih rešenja, dobijena korišćenjem YUnet virtuelne platforme, je stalan backup svih poslovnih podataka na izmeštenoj lokaciji, čime je rešena osnovna bezbednosna problematika gubitka podataka hardverskom havarijom, krađom servera iz prostorija klijenta ili nestručnim radom na samom serveru kod korisnika.


Prednosti Cloud Poslovnih Programa u odnosu na slična klasična softverska rešenja

 • Zaštićen on-line pristup sa jedne ili više lokacija
 • Mogućnost rada više klijenata istovremeno
 • Dvostruki sistem arhiviranja podataka (mogućnost dnevnog i višednevnog backup-a)
 • Bez troškova nabavke hardvera
 • Bez troškova održavanja servera
 • Bez troškova dodatne mrežne opreme
 • Mesečna pretplata (bez vremenske ugovorne obaveze)
 • Vođenje poslovanja za neograničen broj privrednih subjekata
 • Mesečna usaglašenost sa zakonskom regulativom
 • Visok nivo bezbednosti podataka - mogućnost VPN ili MPLS pristupa
 • Visok nivo dostupnosti podataka - SLA 99,98%
 • Modularnost
 • Ekonomičnost

Detaljnije o prednostima korišćenja Cloud Poslovnih Programa


Cloud poslovni programi su podeljeni u 3 servisna paketa i pokrivaju sledeće segmente poslovnih finansija:

 • finansijsko računovodstvo
 • robno materijalno knjigovodstvo
 • fakturisanje i obračun PDV-a
 • platni promet i vođenje blagajni
 • evidenciju osnovnih sredstava
 • magacinsko poslovanje
 • praćenje proizvodnje
 • obračun zarada i naknada
 • obračun kamate
 • evidenciju vozila
 • upravlјanje lјudskim resursima


Posebna pažnja posvećena je samoj ekonomičnosti servisa koji je baziran na mesečnim troškovima, bez godišnje ugovorne obaveze i po principu „Pay As You Grow”.

Više o samim paketima, licenciranju  i cenovniku

© 2017 YUnet Hosting. All rights reserved.