Licenciranje

Program edicije CPP licencira se po principu periodičnog iznajmljivanja. Period licenciranja i naplate je na mesečnom nivou na osnovu zvaničnog cenovnika, sa otkaznim rokom od 60 dana. Korisnik u svakom trenutku može da otkaže koišćenje servisa.

Ukoliko odustane od korišćenja programa, korisnik ima pravo da preuzme bazu podataka sa servera YUnet-a. Baza će biti dostupna za preuzimanje u narednih mesec dana od dana isteka licence. Ukoliko korisnik ne preuzme bazu, baza će biti dostupna još dva meseca, ali će se njeno preuzimanje naknadno naplatiti. Nakon isteka trećeg meseca od dana isteka licence, baza podataka se briše sa servera YUnet-a.

    
Licenciranje programa CPP korisnik ima pravo na:

  • Istovremeni rad više korisnika sa različitih lokacija u jednoj bazi
  • Vođenje knjiga za neograničen broj firmi (privrednih subjekata)*
  • Sve izmene Zakona blagovremeno se primenjuju u program i do korisnika se dostavljaju u vidu instalacije koje se nalazi na sajtu PSIT-a, a za koje u saradnji sa Privrednim savetnikom na vreme  pripremimo
  • Uputstvo za upotrebu programa u vidu Help-a, koje se redovno ažurira
  • Besplatnu telefonsku podršku putem telefona i Email-a


U cenu servisa ne ulazi:

  • Intervencija tehničke podrške na terenu, radi instalacije klijentskih jedinica (koju mogu korisnici sami da urade) ili obuke za korišćenje programa (za šta se mogu da koriste uputstvo, dođu na redovne prezentacije svakog petka ili da nas kontaktiraju telefonom). Navedene intervencije se naknadno ugovaraju i naplaćuju
  • Dorade programa prema specifičnim zahtevima korisnika (koje se ugovaraju po principu zahtev ponuda)
  • Uvoz podataka (šifarnika, preseka stanja, obračuna itd.) u program CPP i eksternih fajlova

 

 * Cena licence programa ne zavisi od broja firmi za koje se vode knjige.

© 2017 YUnet Hosting. All rights reserved.