Naručivanje

Polja oznacena * su obavezna


Istovremeni korisnici *

Do 5 korisnika koji istovremeno pristupaju/rade na Cloud Poslovnom Programu + win server - 36.49€
Do 10 korisnika koji istovremeno pristupaju/rade na Cloud Poslovnom Programu - 63.48€

Izbor cloud poslovnih paketa *

Ostali moduli i paketi

Podaci korisnika

Administrativni kontakt

Kontakt za finansije

captcha
  Kupovinom cloud poslovnih paketa preko YUnet-a se slažete sa:
   

Napomena:
* U cene nije uračunat PDV
** Fakturisanje je u dinarima po srednjem kursu NBS-a na dan fakturisanja

© 2017 YUnet Hosting. All rights reserved.