Tehničko-tehnološke karakteristike

Platforma

CPP je razvijana za Windows platformu kao standardna desktop klijent/server aplikacija. Podržane su sledeće platforme: MS Windows XP.SP3 / 2003 / Vista / 7 / 8 / 10.

Aplikativni deo softverskog rešenja je pisan u C#, baziran na .Net Framework-u 4.0, a kao alat je korišćen Microsoft Visual Studio 2012.

Sistem za upravlјanje bazom podataka je MS SQL Server 2005, ali su podržane i sve naredne verzije MS SQL Server 2008RS2/2012.


Server

Server programa nalazi se na YUnet Cloud platformi. Operativni sistem je Microsoft Server.


Klijent

Minimalna preporučena konfiguracija klijentskog računara (za jedan računar) podrazumeva:

  • 2GB RAM memorije
  • 500MB na radnom disk© 2017 YUnet Hosting. All rights reserved.