Symantec Website Security

Symatec Sertifiikati Cena
SecureSite - moć Norton Secured Seal-a po pristupačnoj ceni 350€
SecureSite Pro - najbolje rešenje za SMB korisnike
Uključuje i procenu “ranjivosti” sajta
750€
SecureSite sa Extended Validation paketom - iskoristite sve prednosti prestižnog "zelenog bara"
Uključuje i procenu “ranjivosti” sajta
875€
SecureSite sa Extended Validation paketom - najveći nivo zaštite dostupan vašim korisnicima
Uključuje i procenu “ranjivosti” sajta
1375€
SecureSite sa SAN tehnologijom - moć Norton Secured Seal-a po pristupačnoj ceni
Otvara mogućnost za još 24 dodatna SAN-a (25 ukupno po sertifikatu)
570€
Štiti 2 domena
+ za svaki sledeći SAN 220€
SecureSite Pro sa SAN tehnologijom - najbolje rešenje za SMB korisnike
Uključuje i procenu “ranjivosti” sajta. Otvara mogućnost za još 24 dodatna SAN-a (25 ukupno po sertifikatu)
570€
Štiti 2 domena
+ za svaki sledeći SAN 559€
SecureSite sa Extended Validation paketom i SAN tehnologijom - iskoristite sve prednosti prestižnog "zelenog bara"
Uključuje i procenu “ranjivosti” sajta. Otvara mogućnost za još 24 dodatna SAN-a (25 ukupno po sertifikatu)
1310€
Štiti 2 domena
+ za svaki sledeći SAN 559€
SecureSite Pro sa Extended Validation paketom i SAN tehnologijom - najveći nivo zaštite dostupan vašim korisnicima
Uključuje i procenu “ranjivosti” sajta. Otvara mogućnost za još 24 dodatna SAN-a (25 ukupno po sertifikatu)
1940€
Štiti 2 domena
+ za svaki sledeći SAN 875€

Napomena: * u cene nije uračunat PDV. Fakturisanje se vrši po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.

 

Funkcije i prednosti različitih SSL sertifikata

Domain only validation – SSL sertifikat sa najbržim odzivom na vaš zahtev za enkriptovanom konekcijom ka web serveru. Ovaj sertifikat pruža do 256-bita šifrovanje za intranet, mail servere i druge web aplikacije koje ne podležu riziku phishinga ili prevare.

Full Organization validation – Sertifikati koji uključuju potvrdu autentičnosti kompletne organizacije obezbeđuju poverljivu razmenu online informacija i potvrđuju identitet vašeg sajta ka zaposlenima, poslovnim partnerima i ostalim korisnicima. Kada posetioci vašeg sajta kliknu na Trusted Site Seal provajdera ili pogledaju detalje o sertifikatu, pojavljuje se ime vaše organizacije i pokazuje da je taj provajder verifikovao identitet sajta.

Wildcard - sertifikati vam omogućavaju da jednim SSL sertifikatom zaštitite više poddomena i time uštedite novac i vreme. Upotrebom Wildcard sertifikata dobijate mogućnost da proširite zaštitu na više različitih poddomena jednog top-level domena. Wildcard SSL sertifikati uključuju potvrdu autentičnosti kompletne organizacije.

SGC (Server Gated Cryptography) - SGC tehnologija pomaže pri zaštiti online transakcija tako što omogućava svakom posetiocu vašeg sajta pristup najvećoj SSL enkripciji koja je njima dostupna. Većina sertfikata je sposobna za visok nivo zaštite, međutim neki stariji web browseri i operativni sistemi ne mogu iskoristiti 128-bita šifrovanja ukoliko ne poseduju SSL sertifikat sa SGC tehnologijom. SGC SuperCerts poseduje ovu tehnologiju u sebi, kao i potvrdu autentičnosti kompletne organizacije.


Sertifikati sa SAN tehnologijom

Subject Alternative Name (SAN) funkcionalnost predst avlja višestranu, ekonomičnu opciju korišćenja samo jednog sertifikata za pružanje SSL sigurnosnih komunikacija za čak 5 domena! SAN tehnologija vam smanjuje administrativne i operativne troškove, kao i olakšanu instalaciju i upravljanje sertifikatima.

Sertifikati sa EV (Extended Validation) pružaju najprepoznatljiviji indikator sigurnosti na Internetu. “Zeleni bar” zajedno sa Trusted Site žigom odgovarajućeg provajdera daje vam kredibilitet i prepoznatljivost i na vizuelan način uverava korisnike u sigurnost Internet saobraćaja koji se obavlja na vašem sajtu.

© 2017 YUnet Hosting. All rights reserved.