Namenski serveri


Zakupom namenskog servera (server mašine) obezbeđujete neophodne hardverske i mrežne resurse potrebne za profesionalno poslovanje, a pri tom se oslobađate značajnog dela početnih investicija u hardver i mrežnu infrastrukturu. Za razliku od Server Housing usluge (Vaš hardver), kada za svaku intervenciju morate dolaziti u naš Data Centar (smanjena brzina reakcije) ili u situaciji eventualnog otkaza neke hardverske komponente (obavezan magacin rezervnih delova), zakupom YUnet servera intervencije se rešavaju u najkraćem mogućem roku jer su svi neophodni rezervni delovi smešteni u samom Data Centru, a tim dežurnih inženjera monitoriše kompletan sistem 24/7.

YUnet namenski serveri su bazirani na Intel® XeonTM procesorima i renomiranim Dell blade serverima.

Prepoznajući potrebu za visokim stepenom dostupnosti sistemske opreme, u skladu sa našim SLA, garantujemo mrežnu dostupnost od 99,95% vremena mesečno.

Instalacijom servera obuhvaćene su sledeće usluge:

 • Instalacija operativnog sistema i podešavanje osnovnih servisa
 • Inicijalno podešavanje firewall-a, na osnovu specifikacije koju je klijent dostavio (po potrebi, uz konsultacije sa našim inženjerima)
 • Postavljanje servera u orman
 • Priključivanje na strujno napajanje
 • Povezivanje na Internet preko 100 Mbps porta (share sa ostalim korisnicima – best effort) ili preko zasebnog linka određenog kapaciteta (10 – 100Mbps) namenjenog jednom korisniku

Mesečni zakup namenskog servera podrazumeva korišćenje sledećih usluga:

 • Zakup hardvera servera
 • Zakup fiksne javne IP adrese
 • Zakup 100 Mbps ili 1Gbps porta (poseban zahtev)
 • Osnovno praćenje, tj. nadzor mašine (ping)
 • Korišćenje priključka na neprekidnom napajanju (UPS) sa prenaponskom zaštitom
 • Korišćenje priključka na agregatsko napajanje
 • Brza intervencija u slučaju kvara hardvera
 • SLA za slučaj kvara hardvera: od trenutka od kada se kvar ustanovi (ili registruje)
 • SLA za mrežnu dostupnost od 99,95% vremena mesečno
 • 24/7 podrška, SLA za response time 30 minuta


U ponudi su 3 modela servera koji u najvećem broju slučajeva odgovaraju potrebama korisnika. Ukoliko imate specifične zahteve, molim da nam se obratite radi konsultacija i odabira adekvatne konfiguracije.

Tehničke karakteristike servera
YUnetServer
dl1.1
YUnetServer
dl1.2
YUnetServer
dl2.1
YUnetServer
dl2.2
YUnetServer
dl3.1
Procesor
2 x INTEL Xeon L5520 quad-core 2.27 GHz
Procesor
2 x INTEL Xeon X5550 quad-core 2.67 GHz
Procesor
2 x INTEL Xeon L5630 quad-core 2.13 GHz
Procesor
2 x INTEL Xeon L5630 quad-core 2.13 GHz
Procesor
2 x INTEL Xeon L5630 quad-core 2.13 GHz
Broj jezgara
8
Broj jezgara
8
Broj jezgara
8 (16 logičkih)
Broj jezgara
8 (16 logičkih)
Broj jezgara
8 (16 logičkih)
Memorija (RAM)
8 GB
Memorija (RAM)
8 GB
Memorija (RAM)
16 GB
Memorija (RAM)
16 GB
Memorija (RAM)
32 GB
Diskovi
2 x 500GB SATA
Diskovi
2 x 500GB SATA
Diskovi
2 x 300GB SAS
Diskovi
2 x 900GB SAS
Diskovi
2 x 900GB SAS
RAID
0/1
RAID
0/1
RAID
0/1
RAID
0/1
RAID
0/1
Port
100 Mbps
Port
100 Mbps
Port
100 Mbps
Port
100 Mbps
Port
100 Mbps
Protok
1 TB
Protok
1 TB
Protok
2 TB
Protok
2 TB
Protok
4 TB


Hardverski resursi

Na raspolaganju je veliki početni kapacitet diskova, kao i mogućnost da se prostor na disku vremenom uvećava prema potrebama. Veliki početni kapacitet diska omogućava opsluživanje većeg broja korisnika kao i da se na njemu izvršava više različitih Internet aplikacija koje brzi procesor (ili procesori) jednostavno mogu da podrže. Optimalna količina memorije (koja se kasnije može nadograditi), garantuje besprekorne performanse svih instaliranih aplikacija.

Hardverski kapaciteti su tako profilisani da u startu pruže mnogo, kako bi se minimizovalo eventualno dodatno ulaganje, a ukoliko bude potrebno, oni se mogu povećati bez prekida rada i narušavanja kvaliteta usluge.


Zaštita

Fizičko-tehničkoj sigurnosti servera posvećena je velika pažnja, kako kroz primenu kombinovane elektronsko – fizičke zaštite, tako i kroz primenu najsavremenijih metoda zaštite od napada preko Interneta.

U sklopu tehničkog obezbeđenja neprekidnosti rada servera, koriste se izvori neprekidnog napajanja (UPS) za kraće prekide i nepravilnosti u napajanju električnom energijom iz gradske naponske mreže, odnosno agregatski izvori struje, koji se automatski uključuju kod dužih prekida napajanja. Prostorije u kojima su smešteni serveri imaju protivpožarni alarm (detektore dima i vatre) i kombinovanu fizičko-tehničku zaštitu (prisustvo ovlašćene osobe, fizičko obezbeđenje, video nadzor, senzore pokreta), pa se nadgledanje vrši 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje.

Root pristup serveru je ograničen na samo jednog ovlašćenog administratora kojeg delegira sam korisnik. Time je ovlašćenom administratoru data mogućnost da instalira bilo koju korisničku aplikaciju kompatibilnu sa predinstaliranom platformom, uključujući i sve podržane tipove baza podataka.

Osetljivi klijentski podaci se štite smeštanjem na sigurne, redundantne diskove, unutar obezbeđene zone sa ograničenim spoljašnjim pristupom preko Interneta, a kompletna komunikacija sa serverom se obavlja preko sigurnih kanala (HTTPS, SSH i secureFTP).


Usluge održavanja

U neposrednoj blizini TK sale smešteni su svi neophodni rezervni delovi, kako bi se u slučaju nagoveštaja mogućeg otkaza komponente moglo intervenisati u najkraćem roku i pre nego što zaista dođe do otkaza hardvera. Ovakva koncepcija omogućava korisniku da se koncentriše na obezbeđivanje serverskog sadržaja i samu eksploataciju servera, a da brigu o hardveru i održavanju prepusti YUnet-u. Stručan i osposobljen YUnet inženjerski kadar garantuje najviši nivo usluge, a u hitnim slučajevima i trenutnu intervenciju.

Ako želite dodatnu pomoć YUnetovog administratora, na raspolaganju su vam i dodatne usluge, kao što su reinstalacija sistema i održavanje servera.

Radi informatičke sigurnosti zakupljenog servera, primenjuje se firewall koji server štiti od malicioznih hakerskih napada i DOS napada (Denial of Service). YUnet stručnjaci su na raspolaganju 24/7 za specifična dodatna podešavanja firewalla.


Platforma

YUnet serveri su bazirani na Intel® XeonTM procesorima i renomiranim Dell blade serverima.

YUnet serveri su koncipirani tako da u startu podrže veliki broj korisnika, a da se njihovi kapaciteti mogu povećavati bez prekida rada. UPS i redundantno napajanje su standard za sve YUnet servere.


Specifikacija softvera

Serveri bazirani na Linuxu

Na sve YUnetServer Linux mašine možemo standardno instalirati sledeći softver (na zahtev korisnika):

 • Operativni sistem (CentOS, Debian, FreeBSD, Gentoo, Ubuntu, OpenBSD, OpenSUSE, Slackware)
 • Apache Web Server
 • PHP
 • Baza podataka: MySQL ili PostgreSQL
 • Vsftpd
 • Mail server: Postfix ili SendMail
 • POP3/IMAP server - Dovecot
 • OpenSSH
 • phpMyAdmin


Serveri bazirani na Windowsu

 • Instalacija jedne od Microsoft Windows Server verzija operativnog sistema
 • Podešavanje servisa koji su uključeni u sam operativni sistem kao što su:
    Internet Information Server (web, ftp, smtp, pop),
    Remote Desktop Services,
    Active Directory,
    Domain Name System (DNS),
    Routing and Remote Access Service (RRAS),
    Internet Authentication Service (IAS),
    Hyper-V
    File and Storage Services
 • Instalacija Service Pack-ova i dodatnih sigurnosnih zakrpa dostupnih na dan instalacije servera
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Lync Server
 • Microsoft SharePoint server

Ukoliko imate potrebe za korišćenjem još nekog standardnog softvera, možemo vam pružiti dodatne informacije o mogućnostima za instaliranje takvog softvera.

Napomena: U cenu instalacija nije uračunata cena licenci za softver koje klijent može kupiti samostalno ili preko YUnet-a (moguće je nabaviti i SPLA licence). Sav softver koji se instalira mora biti licenciran i klijent je dužan da potrebne dokumente o legalnim licencama dostavi YUnet-u.

Propusni opseg

Kvote za transfer podataka na i od servera (ukupan saobraćaj) mogu se obezbediti unapred, čime se optimizuju troškovi za ostvareni Internet saobraćaj. U slučaju da se odlučite za standardne kvote i mesečno obračunavanje prekoračenja, na raspolaganju vam je srednji mesečni protok od 1/2/4 TB za ukupni saobraćaj, (u zavisnosti od modela servera), koji uvek možete povećati planskim zakupom dodatnog protoka.

© 2017 YUnet Hosting. All rights reserved.